Generalforsamling 2020 udsat til 6. Sep. 2020

GENERALFORSAMLINGEN ER UDSAT

BESTYRELSEN HAR BESLUTTET AT VI UDSKYDER VORES GENERALFORSAMLING TIL DEN 6. SEPTEMBER 2020.
BESLUTNINGEN ER TAGET MED HENVISNING TIL VORES NUVÆRENDE SITUATION MED CORONA.
DAGSORDEN OG REGNSKAB UDSENDES SAMMEN MED EN NY INDKALDDELSE.

Bestyrelsen, 17. april 2020

Udgivet i Nyt fra bestyrelsen | Kommentarer lukket til Generalforsamling 2020 udsat til 6. Sep. 2020

Fibia fibernet MÅSKE på vej til vores område

Hej Alle
Så er der nyt fra Fibia. Som det fremgår af nedenstående, er det vigtigt du snarest bestiller tilslutning til Fabia via det link der er angivet. Læs også de vedhæftede filer, som indeholder information om priser, fradragsmuligheder og muligheder for at afmelde i perioder. Bemærk, at selv om du bestiller Fabia, er det afhængigt af antallet af bestillinger de modtager, om de leverer eller ej.
Hilsen
Bestyrelsen
> > Kære grundejere. > I Kongsmark Strandhuse grundejerforening er der udvist stor interesse for at få etableret bredbånd fra Fibia. > Der er flere ønsker om f.eks. hurtigere internet, stabilt internet, billigere internet og tv-pakke muligheder m.m. > Derfor har bestyrelsen kontaktet Fibia, der har givet et tilbud, som dog afhænger af hvor stor tilslutning der opnås. > Der er fastlagt et område fra Stillingevej i nord til Kelstrup Strand i syd. Dette omhandler ca. 1500 adresser. > > I vedhæftede dokument har vi forsøgt at beskrive indholdet af det Fibia tilbyder os. > Etableringsprisen har de presset i bund og denne pris gælder til og med 16. december 2019. > > MEN, alt afhænger af om der er tilslutning nok fra grundejerne i området. > Er der ikke tilslutning nok taber vi ALLE muligheden for at få deres internet etableret i > området, projektet aflyses og Fibia går videre til andre områder med deres investeringer. > > Har det interesse ? Så tilmeld din adresse hurtigst muligt på : WWW.Fibia.dk/kongsmark <www.fibia.dk/kongsmark>. > > I vores grundejerforening håber vi at der bliver tilslutning nok til projektet. Vi mener at alene installationen, > uanset man gør brug af den eller ej, er med til at fremtidssikre og øge sommerhusets værdi væsentligt mere > end hvad det koster. Så hvorfor ikke slå til nu hvor vi har chancen ? Den kommer måske aldrig tilbage. > > >

Udgivet i Nyt fra bestyrelsen | Kommentarer lukket til Fibia fibernet MÅSKE på vej til vores område

Internet/bredbånd kommer måske til Kongsmarkområdet.

Hej Alle

Så er der nyt fra Fibia.
Som det fremgår af nedenstående, er det vigtigt du snarest bestiller tilslutning til Fabia via det link der er angivet. Læs også de vedhæftede filer, som indeholder information om priser, fradragsmuligheder og muligheder for at afmelde i perioder. Bemærk, at selv om du bestiller Fabia, er det afhængigt af antallet af bestillinger de modtager, om de leverer eller ej.

Hilsen Bestyrelsen

Kære grundejere.
I Kongsmark Strandhuse grundejerforening er der udvist stor interesse for at få etableret bredbånd fra Fibia. Der er flere ønsker om f.eks. hurtigere internet, stabilt internet, billigere internet og tv-pakke muligheder m.m. Derfor har bestyrelsen kontaktet Fibia, der har givet et tilbud, som dog afhænger af hvor stor tilslutning der opnås. Der er fastlagt et område fra Stillingevej i nord til Kelstrup Strand i syd. Dette omhandler ca. 1500 adresser.

I vedhæftede dokument har vi forsøgt at beskrive indholdet af det Fibia tilbyder os. Etablerigsprisen har de presset i bund og denne pris gælder til og med 16. december 2019. MEN, alt afhænger af om der er tilslutning nok fra grundejerne i området. Er der ikke tilslutning nok taber vi ALLE muligheden for at få deres internet etableret i området, projektet aflyses og Fibia går videre til andre områder med deres investeringer. Har det interesse ?

Så tilmeld din adresse hurtigst muligt på : WWW.Fibia.dk/kongsmark.

I vores grundejerforening håber vi at der bliver tilslutning nok til projektet. Vi mener at alene installationen, uanset man gør brug af den eller ej, er med til at fremtidssikre og øge sommerhusets værdi væsentligt mere end hvad det koster. Så hvorfor ikke slå til nu hvor vi har chancen ? Den kommer måske aldrig tilbage. 

Udgivet i Nyt fra bestyrelsen | Kommentarer lukket til Internet/bredbånd kommer måske til Kongsmarkområdet.

Referat af Generalforsamling 2019

 

Udgivet i Nyt fra bestyrelsen | Kommentarer lukket til Referat af Generalforsamling 2019

Beretning fra Generalforsamling 2019

Hermed formandens beretning fra generalforsamlingen 16. juni 2019
Pbv
Carl C. Christensen Formand

Udgivet i Nyt fra bestyrelsen | Kommentarer lukket til Beretning fra Generalforsamling 2019

kontingent 2019/2018

Opkrævning af KONTINGENT FOR 2019/2020

Kontingentet for 2019/2020 er kr. 450,00.

På generalforsamlingen blev der besluttet en kontingentstigning på 100,00 pr år. Derfor er kontingentet nu kr. 450,-

Du bedes indbetale beløbet snarest muligt og senest 1. september 2019 på konto nr. 9570 11906702.

Husk at anføre tydelig sommerhusadresse på indbetalingen.

Bestyrelsen har besluttet at indbetaling fremover skal ske direkte vil vores konto, på grund af de høje omkostninger med girokort.

Venlig hilsen
Anne Grethe Hansen, kasserer
agphansen@gmail.com <mailto:agphansen@gmail.com> – 27 60 11 74.

Udgivet i Nyt fra bestyrelsen | Kommentarer lukket til kontingent 2019/2018

Indkaldelse til Generalforsamling 2019

Nu er det igen tid for generalforsamling i Grundejerforeningen Kongsmark Strandhuse. Søndag den 16. juni 2019 kl. 10:15 Kelstrup forsamlingshus, Bildsøvej 100, Kelstrup, 4200 Slagelse Før generalforsamlingen vil Bo trygt-forebyggelsesekspert John Radmer fortælle lidt om indbrudsforebyggelse og nabohjælp. Kl 11:00 begynder generalforsamlingen med følgende dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Beretning fra bestyrelsen, herunder orientering om Fibia net
3. Godkendelse af regnskab (vedlagt)
4. Forslag fra bestyrelsen, herunder fastsættelse af kontingent
a. Fastsættelse af kontingent – bestyrelsen foreslår kontingentstigning på kr. 100/år
b. Etablering af vejbump og fastsættelse af engangsbetaling/eller pålægning af knust asfalt, se vedlagte
5. Forslag fra medlemmerne.
a. Forslag skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage generalforsamlingen
6. Valg til bestyrelse:
a. Anne Grethe Hansen, modtager genvalg
b. Carsten Phil-Larsen, modtager genvalg
c. Dan Karlson, modtager genvalg
7. Valg af bestyrelsessuppleant:
8. Valg af 1 revisor:
a. Klaus Bech Jensen, modtager genvalg
9. Valg af 1 revisorsuppleant
10. Eventuelt. Af hensyn til planlægningen og smørrebrød, vil der være bindende tilmelding med oplysning om antal (max 2 per husstand) senest onsdag, den 5. juni til Carl Christian Christensen oldscc@gmail.com<mailto:oldscc@gmail.com> eller telefon 31404018 Venlig hilsen Bestyrelsen

Udgivet i Nyt fra bestyrelsen | Kommentarer lukket til Indkaldelse til Generalforsamling 2019

Bestyrelsesmøde maj 2019

Referat af bestyrelsesmøde maj 2019
Læs her om Fibia fibernet og vejdump samt ændringer i bestyrelsen.

Udgivet i Nyt fra bestyrelsen | Kommentarer lukket til Bestyrelsesmøde maj 2019

Indkaldelse til Generalforsamling 2019

Nu er det igen tid for generalforsamling i Grundejerforeningen Kongsmark Strandhuse. Søndag den 16. juni 2019 kl. 10:15 Kelstrup forsamlingshus, Bildsøvej 100, Kelstrup, 4200 Slagelse Før generalforsamlingen vil Bo trygt-forebyggelsesekspert John Radmer fortælle lidt om indbrudsforebyggelse og nabohjælp. Kl 11:00 begynder generalforsamlingen med følgende dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Beretning fra bestyrelsen, herunder orientering om Fibia net
3. Godkendelse af regnskab (vedlagt)
4. Forslag fra bestyrelsen, herunder fastsættelse af kontingent
a. Fastsættelse af kontingent – bestyrelsen foreslår kontingentstigning på kr. 100/år
b. Etablering af vejbump og fastsættelse af engangsbetaling/eller pålægning af knust asfalt, se vedlagte
5. Forslag fra medlemmerne.
a. Forslag skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage generalforsamlingen
6. Valg til bestyrelse:
a. Anne Grethe Hansen, modtager genvalg
b. Carsten Phil-Larsen, modtager genvalg
c. Dan Karlson, modtager genvalg
7. Valg af bestyrelsessuppleant:
8. Valg af 1 revisor:
a. Klaus Bech Jensen, modtager genvalg
9. Valg af 1 revisorsuppleant
10. Eventuelt. Af hensyn til planlægningen og smørrebrød, vil der være bindende tilmelding med oplysning om antal (max 2 per husstand) senest onsdag, den 5. juni til Carl Christian Christensen oldscc@gmail.com<mailto:oldscc@gmail.com> eller telefon 31404018 Venlig hilsen Bestyrelsen

Udgivet i Nyt fra bestyrelsen | Kommentarer lukket til Indkaldelse til Generalforsamling 2019

Bestyrelsesmøde maj 2019

Referat af bestyrelsesmøde maj 2019
Læs her om Fibia fibernet og vejdump samt ændringer i bestyrelsen.

Udgivet i Nyt fra bestyrelsen | Kommentarer lukket til Bestyrelsesmøde maj 2019