Nyhedsbrev 4-2021 fra Fritidshusejernes Landsforening

Til alle sommerhusejere i Kongsmark Strand

Vi får 4 gange om året nyhedsbreve fra Fritidshusejernes Landsforening, disse vil vi gerne dele med jer alle. I kan også selv gå ind på deres hjemmeside:

www.mitfritidshus.dk/information/

og læse mere.

Venlig hilsen

Klaus Dilling Munk
Kasserer

Udgivet i Nyt fra bestyrelsen | Kommentarer lukket til Nyhedsbrev 4-2021 fra Fritidshusejernes Landsforening

Indkaldelse til ordinær generalforsamling 2021

Indkaldelse til ordinær generalforsamling 2021
Nu er det igen tid for generalforsamling i Grundejerforeningen Kongsmark Strandhuse. Lørdag den 19. juni kl: 11.00 Kelstrup forsamlingshus, Bildsøvej 100, Kelstrup, 4200 Slagelse

1. Valg af dirigent
2. Beretning fra bestyrelsen
3. Godkendelse af regnskab (vedlagt)
4. Forslag fra bestyrelsen, herunder fastsættelse af kontingent * Fastsættelse af kontingent – bestyrelsen forslår uændret kontingent
5. Forslag fra medlemmerne. * Forslag skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage generalforsamlingen
6. Valg til bestyrelse: * Anne Grethe Hansen, modtager ikke genvalg * Carsten Pihl-Larsen, modtager genvalg * Søren Thage, modtager genvalg
7. Valg af bestyrelsessuppleant
8. Valg af 1 revisor *
9. Valg af 1 revisorsuppleant
10. Eventuelt.

Af hensyn til planlægningen og smørrebrød, vil der være bindende tilmelding med oplysning om antal (max 2 per husstand) senest mandag, den 14. juni til formand Carsten Pihl-Larsen cbpihl@larsen.dk<mailto:cbpihl@larsen.dk> telefon 20441660

Da det er et lukket arrangement, er der ikke krav om Coronapas, men det vil være fint hvis du enten er vaccineret eller er blevet testet, på samme måde som man normalt kræver ved Coronapas – bare for en sikkerheds skyld.

Venlig hilsen Bestyrelsen

Udgivet i Nyt fra bestyrelsen | Kommentarer lukket til Indkaldelse til ordinær generalforsamling 2021

Opkrævning af KONTINGENT FOR 2021/2022

Til Grundejerne i “Grundejerforeningen Kongsmark Strandhuse”
Opkrævning af KONTINGENT FOR 2021/2022

Kontingentet for 2021/2022 er kr. 450,00.

Da vi endnu ikke har afholdt generalforsamling er kontingentet uændret for næste periode 1. april 2021 til 31. marts 2022

Du bedes indbetale beløbet på konto nr. 9570 11906702.

Husk at anføre tydelig sommerhusadresse på indbetalingen.

Bestyrelsen har besluttet at indbetaling skal ske direkte vil vores konto, på grund af de høje omkostninger med girokort

Venlig hilsen

Anne Grethe Hansen, kasserer
agphansen@gmail.com – 27 60 11 74

Udgivet i Nyt fra bestyrelsen | Kommentarer lukket til Opkrævning af KONTINGENT FOR 2021/2022

nyt fra Fibia

Hej Grundejere.
Alle projekterne er i mål, så der kommer snart fibernet til hele jeres område.
Man starter op ved Næsby Strand/ Kelstrup, da det er der hvor vi har forsyningen, vi skal ha med videre. Gravningen starter op her i august og september 2020.
Der bliver gravet og opkoblings-zoner af 110-540 adresser af gangen.
Hvis tilmeldte vil se deres egen tidsplan, skal de oprette sig på mitfibia.dk med deres kundenummer og selvvalgt mail. Så kan du se planen for gravningen og kundens eget stik mm.
Vi forventer at de første kunder er opkoblet og færdigtilkoblet til foråret 2021. Men der kommer besked til alle, der har bestilt, når vi kommer tættere på og skal ind og sætte installation op.
Projekter I jeres områder er opdelt i disse 3 projekter, men giver fibernet fra Næsby Strand/ Kelstrup helt op til Drøsselbjerg strand.
www.fibia.dk/privat/subsites/fiberbyer/naesbystrand/ 
www.fibia.dk/privat/subsites/fiberbyer/kongsmark/ 
www.fibia.dk/privat/subsites/fiberbyer/stillingestrand/ 
Del gerne det gode budskab. Fibia Hovedgaden 36 4520 Svinninge www.fibia.dk 

Udgivet i Nyt fra bestyrelsen | Kommentarer lukket til nyt fra Fibia

Nyhedsbrev august 2020

NYHEDSBREV AUGUST 2020

Kære medlemmer af vores forening. Her et nyhedsbrev lige før vores generalforsamling den 6.september
Bestyrelsen har trods Covid 19 forsøgt at arbejde på nogle af de opgaver vi er pålagt. Her lidt opdatering:
Carl Christian er færdig med renovering af vores trappe til stranden.
Vi har denne dejlige sommer, haft henvendelser omkring parkering på andres grunde samt lidt larm. Husk nu at vise hensyn til dine naboer og tal med dem hvis der holdes fest eller der kommer mange gæster.

FIBIA: Fibernettet kommer til Kongsmark.
Vores grundejerforening startede i april 2019 med at kontakte Fibia om muligheden for fibernet til området.
Lige siden har vores forening været ”ildsjæl” for dette projekt, som endte med at omfatte 1520 sommerhuse i Kongsmark området.
I juli måned 2020 kunne vi så glæde os over at vores anstrengelser har båret frugt.
I alt har 561 huse tilmeldt sig. I vores lille forening har 38 huse ud af 67 huse takket ja. ( = 57% ).
Ifølge Fibia starter gravearbejdet i august/september 2020. Gravearbejdet starter i Næsby Strand / Kelstrup, hvor der er forsyning der skal føres frem til os.
Der er p.t. ingen tidsplan for hvornår de når frem til vores område. Når der foreligger tidsplan vedr. vore veje vil vi videresende den.

VEJE: Vores mest udgift tunge opgave har igennem årene været vejene! Her har vi især kæmpet med støv, hastighed og støj på Sortspættevej.
Da vi ikke er den eneste GF forening der kæmper med disse problemer, har vi kontaktet Fritidshusenes Landsforening som vi er medlem af. Svaret er, at der ikke er brugbare forslag derfra.
Derfor har vi forsøgt at gå andre veje.
7. juli 2020 havde vi vejsyn med Slagelse Kommune med en række spørgsmål omkring hvad vi må/kan i forhold til samtlige brugere af vejen, herunder miljøved belægninger. Vi afventer stadigvæk svar fra kommunen. Håber at vi har nyt til generalforsamlingen. Vi trykker på.
På sidste generalforsamling blev det vedtaget at vedligeholde mindst muligt for at oparbejde kassebeholdningen til brug for en bedre og mere langsigtet løsning.
Sortspættevej er indgang til i alt 152 huse, de 67 i vores forening. Slid på vejen er derfor forholdsvis større fra naboforeningen. Det skal nævnes at de betaler udgifterne til vedligehold af belægning i forhold til antal huse. Dog står vi alene medudgift til støvdæmpning der sprøjtes på vejen engang imellem.
Lidt omkring udgifter og tilbud. Vi har de sidste 4 år brugt i alt kr. 75.000 og fået kr. 12.000 retur fra naboforening, altså 63.000 kr. hvor de 38.000 kr. er på stikveje og 25.000 kr. er på Sortspættevej.
Indhentet tilbud og undersøgelse af alternative muligheder.

KNUST ASFALT. Det anbefaler kommunen ikke og vores naboforening har fjernet deres knuste asfalt igen da det ikke er acceptabelt miljømæssigt. Områder kan blive registreret som forurenet.

ASFALTTERING. Tilbud på dette: 1300m2, 349.000kr
COMBI ASFALT. En miljøvenlig asfalt fremstillet ved genbrug af bl.a. tagpap med en levetid opgivet til 15-20 år på vores vej. Tilbud på dette: 8 cm, 1300m2, 173.000kr.
OB BELÆGNING. Dette er en flydende bitumen som dækkes af granit skærver og som trafikken langsomt kører/pakker sammen. Efter 1-2 år tror man det er asfalt, støv og støj er væk. Der er minimal vedligehold i op til 10 – 15 år. Vi har været på Enø for med selvsyn at se disse veje og ud over at løse problemerne ser vejene virkelig pæne og tiltalende ud. Ikke mindst er hele området op til vejene rent og ikke beskidt som vores. Tilbud på dette er: 1300m2, 112.000kr.

GRANIT SKÆRVER. Det er tydeligt at vi må stoppe med de ”rulle”sten vi har brugt indtil dato. Vi ser tydeligt at de ruller væk og selv om der bruges tid og penge på at de skrabes tilbage så er de hurtigt væk igen. Vores naboforening har samme oplevelse og prøver nu granitskærver som bider sig bedre fast.
Granitskærver, men dog et nummer større og lidt tykkere lag er endnu en mulighed. Tilbud på dette: 30 tons, udlagt 27.000 kr.

VEJBUMP. Vi har tidligere søgt om opstilling af vejbump og anbefalet 30km skilte for at få nedsat hastigheden og dermed støvgenen. Det er stadigvæk en mulighed men som vi mener skal afvente en forbedret vejbelægning. Pris iflg. tilbud brugt i ansøgning : 40.000 kr.

Vi håber på en velbesøgt generalforsamling.

Med Venlig Hilsen
Bestyrelsen

Udgivet i Nyt fra bestyrelsen | Kommentarer lukket til Nyhedsbrev august 2020

Indkaldelse til Generalforsamling 6. sep. 2020

Indkaldelse til ordinær generalforsamling 2020

Nu er det igen tid for generalforsamling i Grundejerforeningen Kongsmark Strandhuse.
Søndag den 6. september kl: 11.00
Kelstrup forsamlingshus, Bildsøvej 100, Kelstrup, 4200 Slagelse

1. Valg af dirigent 2. Beretning fra bestyrelsen, herunder orientering om Fibia og vejsituation. 3. Godkendelse af regnskab (vedlagt) 4. Forslag fra bestyrelsen, herunder fastsættelse af kontingent
a. Fastsættelse af kontingent – bestyrelsen forslår uændret kontingent
5. Forslag fra medlemmerne.
a. Forslag skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage generalforsamlingen
6. Valg til bestyrelse:
a. Carl Christian Christensen, modtager ikke genvalg b. Colette Josiassen, modtager ikke genvalg
7. Valg af bestyrelsessuppleant 8. Valg af 1 revisor 9. Valg af 1 revisorsuppleant 10. Eventuelt.

Af hensyn til planlægningen og smørrebrød, vil der være bindende tilmelding med oplysning om antal (max 2 per husstand) senest mandag, den 31. august til Carl Christian Christensen oldscc@gmail.com eller telefon 31404018

Venlig hilsen
Bestyrelsen

Udgivet i Nyt fra bestyrelsen | Kommentarer lukket til Indkaldelse til Generalforsamling 6. sep. 2020

Generalforsamling 2020 udsat til 6. Sep. 2020

GENERALFORSAMLINGEN ER UDSAT

BESTYRELSEN HAR BESLUTTET AT VI UDSKYDER VORES GENERALFORSAMLING TIL DEN 6. SEPTEMBER 2020.
BESLUTNINGEN ER TAGET MED HENVISNING TIL VORES NUVÆRENDE SITUATION MED CORONA.
DAGSORDEN OG REGNSKAB UDSENDES SAMMEN MED EN NY INDKALDDELSE.

Bestyrelsen, 17. april 2020

Udgivet i Nyt fra bestyrelsen | Kommentarer lukket til Generalforsamling 2020 udsat til 6. Sep. 2020

Fibia fibernet MÅSKE på vej til vores område

Hej Alle
Så er der nyt fra Fibia. Som det fremgår af nedenstående, er det vigtigt du snarest bestiller tilslutning til Fabia via det link der er angivet. Læs også de vedhæftede filer, som indeholder information om priser, fradragsmuligheder og muligheder for at afmelde i perioder. Bemærk, at selv om du bestiller Fabia, er det afhængigt af antallet af bestillinger de modtager, om de leverer eller ej.
Hilsen
Bestyrelsen
> > Kære grundejere. > I Kongsmark Strandhuse grundejerforening er der udvist stor interesse for at få etableret bredbånd fra Fibia. > Der er flere ønsker om f.eks. hurtigere internet, stabilt internet, billigere internet og tv-pakke muligheder m.m. > Derfor har bestyrelsen kontaktet Fibia, der har givet et tilbud, som dog afhænger af hvor stor tilslutning der opnås. > Der er fastlagt et område fra Stillingevej i nord til Kelstrup Strand i syd. Dette omhandler ca. 1500 adresser. > > I vedhæftede dokument har vi forsøgt at beskrive indholdet af det Fibia tilbyder os. > Etableringsprisen har de presset i bund og denne pris gælder til og med 16. december 2019. > > MEN, alt afhænger af om der er tilslutning nok fra grundejerne i området. > Er der ikke tilslutning nok taber vi ALLE muligheden for at få deres internet etableret i > området, projektet aflyses og Fibia går videre til andre områder med deres investeringer. > > Har det interesse ? Så tilmeld din adresse hurtigst muligt på : WWW.Fibia.dk/kongsmark <www.fibia.dk/kongsmark>. > > I vores grundejerforening håber vi at der bliver tilslutning nok til projektet. Vi mener at alene installationen, > uanset man gør brug af den eller ej, er med til at fremtidssikre og øge sommerhusets værdi væsentligt mere > end hvad det koster. Så hvorfor ikke slå til nu hvor vi har chancen ? Den kommer måske aldrig tilbage. > > >

Udgivet i Nyt fra bestyrelsen | Kommentarer lukket til Fibia fibernet MÅSKE på vej til vores område

Internet/bredbånd kommer måske til Kongsmarkområdet.

Hej Alle

Så er der nyt fra Fibia.
Som det fremgår af nedenstående, er det vigtigt du snarest bestiller tilslutning til Fabia via det link der er angivet. Læs også de vedhæftede filer, som indeholder information om priser, fradragsmuligheder og muligheder for at afmelde i perioder. Bemærk, at selv om du bestiller Fabia, er det afhængigt af antallet af bestillinger de modtager, om de leverer eller ej.

Hilsen Bestyrelsen

Kære grundejere.
I Kongsmark Strandhuse grundejerforening er der udvist stor interesse for at få etableret bredbånd fra Fibia. Der er flere ønsker om f.eks. hurtigere internet, stabilt internet, billigere internet og tv-pakke muligheder m.m. Derfor har bestyrelsen kontaktet Fibia, der har givet et tilbud, som dog afhænger af hvor stor tilslutning der opnås. Der er fastlagt et område fra Stillingevej i nord til Kelstrup Strand i syd. Dette omhandler ca. 1500 adresser.

I vedhæftede dokument har vi forsøgt at beskrive indholdet af det Fibia tilbyder os. Etablerigsprisen har de presset i bund og denne pris gælder til og med 16. december 2019. MEN, alt afhænger af om der er tilslutning nok fra grundejerne i området. Er der ikke tilslutning nok taber vi ALLE muligheden for at få deres internet etableret i området, projektet aflyses og Fibia går videre til andre områder med deres investeringer. Har det interesse ?

Så tilmeld din adresse hurtigst muligt på : WWW.Fibia.dk/kongsmark.

I vores grundejerforening håber vi at der bliver tilslutning nok til projektet. Vi mener at alene installationen, uanset man gør brug af den eller ej, er med til at fremtidssikre og øge sommerhusets værdi væsentligt mere end hvad det koster. Så hvorfor ikke slå til nu hvor vi har chancen ? Den kommer måske aldrig tilbage. 

Udgivet i Nyt fra bestyrelsen | Kommentarer lukket til Internet/bredbånd kommer måske til Kongsmarkområdet.

Referat af Generalforsamling 2019

 

Udgivet i Nyt fra bestyrelsen | Kommentarer lukket til Referat af Generalforsamling 2019