Bestyrelsen

Bestyrelsens sammensætning pr. juni 2019

Formand:
Carl Chr. Christensen
Regnspovevej 11
oldscc@gmail.com
Mobil 31 40 40 18
 
Kasserer:
Anne Grethe Hansen
Træløbervej 15
agphansen@gmail.com
Mobil 27 60 11 74
 
Bestyrelsesmedlem:
Dan Karlson
Regnspovevej 5
dk.c@c.dk
 
Bestyrelsesmedlem:
Colette Josiassen
Regnspovevej 8
colette.josiassen@gmail.com
 
Bestyrelsesmedlem:
Carsten Pihl-Larsen
Ringduevej 2
cbpihl@larsen.dk
Mobil 20 44 16 60
 
Bestyrelsessuppleant:
Merete Andreasen
Stormmågevej 10
Mobil 40 46 25 78
 
Revisor:
Klaus Bech Jensen
Regnspovevej 8
klaus.bech.jensen@gmail.com
 
Revisorsuppleant:
Jørgen O. Nielsen
Rypevej 8
gj8711@hotmail.com
 
Uden for bestyrelsen
Webmaster:
Klaus Dilling Munk
Ringduevej 3
webmaster@kongsmark-strandhuse.dk