Ordensregler

Der er i foreningens vedtægter nedfældet følgende regler:

§16 Misligholdte grunde
Det påhviler den enkelte grundejer at holde egen grund i forsvarlig og ryddelig stand af hensyn til ukrudt-spredning og skadedyr.

§17 Støj
Den enkelte grundejer skal begrænse støj fra motordrevne haveredskaber mest muligt. Især skal der tages hensyn til nærmeste naboer og normale spise- og hviletider.

§18 Sti og vej
Det påhviler den enkelte grundejer selv at holde sti og rabat ud for sin grund ren og i orden. Stierne, der går fra Kongsmarkvej og gennem hele foreningens område skal holdes helt til naboskel, veje skal holdes til vejmidte.