Hvem er medlem?

Matrikelkort

§1. Navn og medlemmer:

Foreningens navn er “Grundejerforeningen Kongsmark Strandhuse.

Vedtægterne er godkendt og tinglyst i lokalplanen af Slagelse Kommune.

Alle nuværende og fremtidige ejere af parceller udstykket fra matr. Nr. 2 a Lille Kongsmark, har derfor ret og pligt til at være medlemmer af grundejerforeningen.

Også ejere af omliggende parceller kan optages som medlemmer, såfremt en generalforsamling ved almindelig stemmeflerhed vedtager dette.

Begæring om optagelse og udmeldelse sker ved henvendelse til bestyrelsen og medlemskabet er først effektivt når kontingentet er indbetalt.

Derudover er Kongsmark Strandhuse en del af en større samling Grundejerforeninger i området – alle udstykket fra de samme jorde.

Samlet kort over GF-er kan ses her.

Læs også 10-års jubilæums tidsskriftet 1976-1986 om tilblivelsen af sommerhusudstykningen i Kongsmark – klik her – bemærk at det fylder en del, og derfor kan tage lidt tid at åbne!