Kontingent

§15. kontingent

På generalforsamlingen vedtages et kontingent pr parcel for det kommende år, som indbetales senest 1. september. I øvrigt skal hver parcel svare lige store bidrag til fælles goder, uanset ejendommens areal og beliggenhed. Bestyrelsen sørger gennem kassereren for opkrævning af kontingent.

Kontingentet blev ved generalforsamlingen 2020 fastholdt til 450 kr.