Persondatapolitik

Behandling af persondata i Grundejerforeningen Kongsmark Strandhuse

Grundejerforeningen Kongsmark Strandhuses bestyrelse har på sit møde den 15. maj 2018 fastlagt følgende regler for behandling af persondata, således at grundejerforeningens persondatabehandling er i overensstemmelse med EU’s General Data Protection Regulation og dansk persondatalovgivning.

A. Indsamling af persondata
Grundejerforeningen Kongsmark Strandhuse beder medlemmer af foreningen, om de persondata, der er nødvendige for foreningens daglige drift. Medlemmers aflevering af disse persondata betragtes som samtykke til behandling af persondata i.h.t. nedenstående.

B. Persondata for medlemmer
– Personnavne på ejendommens ejere
– Fysiske adresser (vinter- og sommerbolig)
– E-mail adresser
– Telefonnumre

C. Persondata for medlemmer af foreningen, som bruger vores hjemmeside ”Kongsmark Strandhuse”
Siden er tilgængelig for alle, persondata er ikke tilgængelige på siden, dog undtaget bestyrelsesmedlemmers kontaktdata.

D. Opbevaring og videregivelse af persondata
De under B indsamlede persondata beror hos bestyrelsens formand og kasserer, og videregives til bestyrelsens øvrige medlemmer, suppleanter og revisor ved behov herfor.

E. Kendskab til persondata udover de under B anførte datatyper
Bestyrelsesmedlemmer, suppleanter og revisor kan få kendskab til yderligere personrelaterede data, som måtte blive oplyst for Grundejerforeningen Kongsmark Strandhuse f.eks. i forbindelse med kommunal sagsbehandling, ejendomskøb, dispensationsansøgninger og lignende. Sådanne data bringes alene til bestyrelsens kendskab og videregives ikke til andre. Sådanne data opbevares ikke i et systematisk register, men indgår i foreningens arkiv og kan fremgå af bestyrelsens referater.

F. Offentliggørelse af persondata
Data som nævnt under B om medlemmernes navne, adresser og andre kontaktdata kan fremgå af referater fra generalforsamling, bestyrelsesmøder samt i medlemsbreve fra grundejerforeningen. Medlemmernes telefonnumre og e-mailadresser offentliggøres ikke af hensyn til at beskytte medlemmerne mod uønskede henvendelser. Persondata af følsom eller rent privat karakter, som måtte komme til bestyrelsens kendskab, omtales ikke i de referater, bestyrelsen offentliggør for medlemmer og andre

G. Sletning af persondata
De under B nævnte persondata slettes ved salg af ejendommen.

H. Dataansvarlig
Grundejerforeningen Kongsmark Strandhuses kasserer er ansvarlig for grundejerforeningens behandling af persondata.

I. Kontrol
I forbindelse med revisors gennemgang af regnskabet kontrollerer revisor, at denne dataforskrift overholdes.


Denne dataforskrift tilkendegives for Grundejerforeningen Kongsmark Strandhuses medlemmer.


Hent persondatapolitikken som pdf pdf