Nyhedsbrev august 2020

NYHEDSBREV AUGUST 2020

Kære medlemmer af vores forening. Her et nyhedsbrev lige før vores generalforsamling den 6.september
Bestyrelsen har trods Covid 19 forsøgt at arbejde på nogle af de opgaver vi er pålagt. Her lidt opdatering:
Carl Christian er færdig med renovering af vores trappe til stranden.
Vi har denne dejlige sommer, haft henvendelser omkring parkering på andres grunde samt lidt larm. Husk nu at vise hensyn til dine naboer og tal med dem hvis der holdes fest eller der kommer mange gæster.

FIBIA: Fibernettet kommer til Kongsmark.
Vores grundejerforening startede i april 2019 med at kontakte Fibia om muligheden for fibernet til området.
Lige siden har vores forening været ”ildsjæl” for dette projekt, som endte med at omfatte 1520 sommerhuse i Kongsmark området.
I juli måned 2020 kunne vi så glæde os over at vores anstrengelser har båret frugt.
I alt har 561 huse tilmeldt sig. I vores lille forening har 38 huse ud af 67 huse takket ja. ( = 57% ).
Ifølge Fibia starter gravearbejdet i august/september 2020. Gravearbejdet starter i Næsby Strand / Kelstrup, hvor der er forsyning der skal føres frem til os.
Der er p.t. ingen tidsplan for hvornår de når frem til vores område. Når der foreligger tidsplan vedr. vore veje vil vi videresende den.

VEJE: Vores mest udgift tunge opgave har igennem årene været vejene! Her har vi især kæmpet med støv, hastighed og støj på Sortspættevej.
Da vi ikke er den eneste GF forening der kæmper med disse problemer, har vi kontaktet Fritidshusenes Landsforening som vi er medlem af. Svaret er, at der ikke er brugbare forslag derfra.
Derfor har vi forsøgt at gå andre veje.
7. juli 2020 havde vi vejsyn med Slagelse Kommune med en række spørgsmål omkring hvad vi må/kan i forhold til samtlige brugere af vejen, herunder miljøved belægninger. Vi afventer stadigvæk svar fra kommunen. Håber at vi har nyt til generalforsamlingen. Vi trykker på.
På sidste generalforsamling blev det vedtaget at vedligeholde mindst muligt for at oparbejde kassebeholdningen til brug for en bedre og mere langsigtet løsning.
Sortspættevej er indgang til i alt 152 huse, de 67 i vores forening. Slid på vejen er derfor forholdsvis større fra naboforeningen. Det skal nævnes at de betaler udgifterne til vedligehold af belægning i forhold til antal huse. Dog står vi alene medudgift til støvdæmpning der sprøjtes på vejen engang imellem.
Lidt omkring udgifter og tilbud. Vi har de sidste 4 år brugt i alt kr. 75.000 og fået kr. 12.000 retur fra naboforening, altså 63.000 kr. hvor de 38.000 kr. er på stikveje og 25.000 kr. er på Sortspættevej.
Indhentet tilbud og undersøgelse af alternative muligheder.

KNUST ASFALT. Det anbefaler kommunen ikke og vores naboforening har fjernet deres knuste asfalt igen da det ikke er acceptabelt miljømæssigt. Områder kan blive registreret som forurenet.

ASFALTTERING. Tilbud på dette: 1300m2, 349.000kr
COMBI ASFALT. En miljøvenlig asfalt fremstillet ved genbrug af bl.a. tagpap med en levetid opgivet til 15-20 år på vores vej. Tilbud på dette: 8 cm, 1300m2, 173.000kr.
OB BELÆGNING. Dette er en flydende bitumen som dækkes af granit skærver og som trafikken langsomt kører/pakker sammen. Efter 1-2 år tror man det er asfalt, støv og støj er væk. Der er minimal vedligehold i op til 10 – 15 år. Vi har været på Enø for med selvsyn at se disse veje og ud over at løse problemerne ser vejene virkelig pæne og tiltalende ud. Ikke mindst er hele området op til vejene rent og ikke beskidt som vores. Tilbud på dette er: 1300m2, 112.000kr.

GRANIT SKÆRVER. Det er tydeligt at vi må stoppe med de ”rulle”sten vi har brugt indtil dato. Vi ser tydeligt at de ruller væk og selv om der bruges tid og penge på at de skrabes tilbage så er de hurtigt væk igen. Vores naboforening har samme oplevelse og prøver nu granitskærver som bider sig bedre fast.
Granitskærver, men dog et nummer større og lidt tykkere lag er endnu en mulighed. Tilbud på dette: 30 tons, udlagt 27.000 kr.

VEJBUMP. Vi har tidligere søgt om opstilling af vejbump og anbefalet 30km skilte for at få nedsat hastigheden og dermed støvgenen. Det er stadigvæk en mulighed men som vi mener skal afvente en forbedret vejbelægning. Pris iflg. tilbud brugt i ansøgning : 40.000 kr.

Vi håber på en velbesøgt generalforsamling.

Med Venlig Hilsen
Bestyrelsen

Dette indlæg blev udgivet i Nyt fra bestyrelsen. Bogmærk permalinket.