Indkaldelse til Generalforsamling 6. sep. 2020

Indkaldelse til ordinær generalforsamling 2020

Nu er det igen tid for generalforsamling i Grundejerforeningen Kongsmark Strandhuse.
Søndag den 6. september kl: 11.00
Kelstrup forsamlingshus, Bildsøvej 100, Kelstrup, 4200 Slagelse

1. Valg af dirigent 2. Beretning fra bestyrelsen, herunder orientering om Fibia og vejsituation. 3. Godkendelse af regnskab (vedlagt) 4. Forslag fra bestyrelsen, herunder fastsættelse af kontingent
a. Fastsættelse af kontingent – bestyrelsen forslår uændret kontingent
5. Forslag fra medlemmerne.
a. Forslag skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage generalforsamlingen
6. Valg til bestyrelse:
a. Carl Christian Christensen, modtager ikke genvalg b. Colette Josiassen, modtager ikke genvalg
7. Valg af bestyrelsessuppleant 8. Valg af 1 revisor 9. Valg af 1 revisorsuppleant 10. Eventuelt.

Af hensyn til planlægningen og smørrebrød, vil der være bindende tilmelding med oplysning om antal (max 2 per husstand) senest mandag, den 31. august til Carl Christian Christensen oldscc@gmail.com eller telefon 31404018

Venlig hilsen
Bestyrelsen

Dette indlæg blev udgivet i Nyt fra bestyrelsen. Bogmærk permalinket.