Indkaldelse til Generalforsamling 2019

Nu er det igen tid for generalforsamling i Grundejerforeningen Kongsmark Strandhuse. Søndag den 16. juni 2019 kl. 10:15 Kelstrup forsamlingshus, Bildsøvej 100, Kelstrup, 4200 Slagelse Før generalforsamlingen vil Bo trygt-forebyggelsesekspert John Radmer fortælle lidt om indbrudsforebyggelse og nabohjælp. Kl 11:00 begynder generalforsamlingen med følgende dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Beretning fra bestyrelsen, herunder orientering om Fibia net
3. Godkendelse af regnskab (vedlagt)
4. Forslag fra bestyrelsen, herunder fastsættelse af kontingent
a. Fastsættelse af kontingent – bestyrelsen foreslår kontingentstigning på kr. 100/år
b. Etablering af vejbump og fastsættelse af engangsbetaling/eller pålægning af knust asfalt, se vedlagte
5. Forslag fra medlemmerne.
a. Forslag skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage generalforsamlingen
6. Valg til bestyrelse:
a. Anne Grethe Hansen, modtager genvalg
b. Carsten Phil-Larsen, modtager genvalg
c. Dan Karlson, modtager genvalg
7. Valg af bestyrelsessuppleant:
8. Valg af 1 revisor:
a. Klaus Bech Jensen, modtager genvalg
9. Valg af 1 revisorsuppleant
10. Eventuelt. Af hensyn til planlægningen og smørrebrød, vil der være bindende tilmelding med oplysning om antal (max 2 per husstand) senest onsdag, den 5. juni til Carl Christian Christensen oldscc@gmail.com<mailto:oldscc@gmail.com> eller telefon 31404018 Venlig hilsen Bestyrelsen

Dette indlæg blev udgivet i Nyt fra bestyrelsen. Bogmærk permalinket.